IT i skolan: Dags för konkreta, nationellt samordnade åtgärder!

 

De senaste åren har IT-användningen i skolan äntligen börjat ta riktig fart, och det är mycket glädjande. Det som oroar är dock att satsningarna är så spretiga, där vissa eldsjälsdrivna skolor och kommuner kommit mycket längre än andra. Likvärdigheten i spridning och användning borde vara en hjärtefråga för ansvariga departement och myndigheter, men dessvärre har de centrala beslutsfattarna, med Utbildningsministern Jan Björklund i spetsen, helt abdikerat i frågan.

En organiserad och genomtänkt utrullning av IT i skolan, till stöd för både pedagogik och administration, är en viktig fråga för den svenska IT-branschen, på flera sätt. För det första handlar det goda affärer. För även om skolhuvudmännen redan handlar för miljarder på området så är det inte bra för branschen att satsningarna sker på det improviserade sätt som nu är fallet. För att tala vårt språk: Beställarkompetensen är låg, vilket både ”beställarna” – skolorna och dess elever – och branschen blir lidande av.

För det andra handlar det om framtidens kompetens. Med en ostrukturerad flora av utrustningar och metoder, som i bästa fall ligger på samma nivå som övriga samhället, i värsta fall ett par decennier efter, kan vi inte säkra att ungdomarna får de kompetenser – 21th Century Skills – som skolutvecklare världen över jagar efter. Vi kan inte ha en arbetskraft som ska serva vårt framtida högteknologiska näringsliv där den kanske viktigaste kompetensen – den digitala – till största delen inhämtas utanför skolan.

IT&Telekomföretagen kommer under våren att ta fram ett förslag till nationellt åtgärdsprogram rörande IT i skolan, som kommer att presenteras i Almedalen. Fokus är konkretion – visioner finns det redan gott om (om vi undantar Utbildningsdepartementets korridorer). I detta arbete vill vi samverka med alla de parter (Datorn i Utbildningen, Digitaliseringskommissionen m.fl.) som redan besitter stor kunskap inom området. Vi välkomnar ännu fler!

Oavsett om Utbildningsdepartementet ser ett värde i en central samordning eller inte så vill i alla fall vi från branschen se till att alla drar åt samma håll.