IT-branschen jobbar för att locka fler kvinnor

Digitaliseringskommissionens Jan Gulliksen skriver på DN-debatt (8/3) om den bristande könsbalansen i IT-världen, samtidigt som branschen skriker efter arbetskraft. Vi håller med om mycket, skriver Anne-Marie Fransson på IT&Telekomföretagen, men vi menar också att branschen jobbar hårt med att rekrytera kvinnor.

Det är ett stort problem att så få kvinnor väljer IT-utbildningar. Kompetens hos halva befolkningen går därmed förlorad. Och som Gulliksen påpekar är hälften av IT-användarna kvinnor, vilket bör avspeglas hos utvecklarna av system och produkter.

Samtidigt kan jag från mitt perspektiv konstatera att branschen jobbar hårt med att rekrytera kvinnor till företagen och få fler kvinnliga chefer. I det ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer i branschen, Womentor, som IT&Telekomföretagen inom Almega driver, är företagsledningens engagemang i att sätta konkreta mål för jämställdheten i företaget ett av de viktigaste momenten. Av de företag som deltagit i programmet når nästan samtliga eller närmar sig sina respektive mål, vilket visar att det finns stora möjligheter att komma till rätta med bristerna.

Ungefär 30 procent av de totalt cirka 100.000 som arbetar i våra medlemsföretag är kvinnor. Och ju mer ”tekniskt” arbetet är desto färre kvinnor finns det där. 28% av alla chefer i branschen är kvinnor, vilket är över genomsnittet för näringslivet i Sverige (25 procent enligt SCB). Andelen kvinnliga vd:ar är däremot pinsamt låga 8 procent, vilket delvis förklaras av att IT-branschen har en försvinnande låg andel kvinnliga entreprenörer.

Värt att notera är att andelen kvinnliga projektledare är överrepresenterade i våra medlemsföretag – 34 procent. Till skillnad från Gulliksen så ser vi att chefer i högre utsträckning rekryteras från denna grupp än programmerarna. De gör istället generellt karriär som specialister, systemarkitekter eller dylikt […]