Öppna data – coola och nyttiga appar har vi sett, men vart finns de goda myndighetsexemplen?

Imorgon avslutas tävlingen ITS Innovation Stockholm Kista, en tävling där tjänsteutvecklare uppmuntras att utveckla innovativa lösningar för effektivare resor och transporter. Klart spännande att aktörer som Stockholms stad , Trafikverket, SL, Kista Science City och ITS-Rådet går samman och tillsammans med SMHI, Eniro, Flygbussarna, tillgängliggör data under ett och samma gränssnitt för att utvecklare lätt ska kunna få tillgång till den information de behöver. Inte minst när det görs i form av en innovationsupphandling i tävlingsform.

Allt som stärker saken (ökad tillgänglighet på offentligägd data) är förstås värt beröm. Så ett stort hurra för det initiativet.

I sammanhanget kan det ändå vara värt att nämna en av de största utmaningarna för att skapa incitament för myndigheter att öka tillgängligheten till den data de är satta att förvalta. Nämligen att de själva ser en potential och egennytta i att ställa om till en mer transparent och öppen förvaltningsmodell.

Exempel finns, till exempel Sidas www.openaid.se, Transportstyrelsens förvaltningsmodell för Vägtrafikregistret och norska Metrologiskt Institutts och NRK:s gemensamma satsning på www.yr.no Men de är försvinnande få som uppmärksammats, vilket också eDelegationen och SKL tagit fasta på.

Så är det inte dags för en ny tävling där de bästa exemplen på en modern, transparent förvaltning får trängas i rampljuset? Kanske arrangerad av IT&Telekomföretagens nystartade Råd för Öppna Data tillsammans med eDelegationen och SKL?