”IT kan lösa många miljöproblem”

Återvunnen spillvärme, appar och distansvård.

På Nyteknik.se intervjuas IT&Telekomföretagens Anne-Marie Fransson om branschens miljöarbete och IT som lösning på många miljöproblem.