Det ska löna sig mer att göra ett bra jobb

”Inför förhandlingarna om nya kollektivavtal bör möjligheterna öka att differentiera lönerna. I dag väljer många företag att stå utanför kollektivavtalen med hänvisning till stela löneavtal. Vi vill gå mot en mer lokal lönesättning, skriver representanter för alla sektorer inom Svenskt Näringsliv.” Detta skriver IT&Telekomföretagens Anne-Marie Fransson tillsammans med Jonas Milton, vd, Almega, Dag Klackenberg, vd, Svensk Handel, Åke Svensson, vd, Teknikföretagen med flera på Dagens industris debattsida den 25 januari 2013.

För de flesta av oss är det självklart att det ska löna sig att anstränga sig och göra ett bra jobb; att den som har gjort ­påtagliga insatser för företaget bör få en högre löneökning.

Det borde också genomsyra de nu påbörjade förhandlingarna om nya kollektivavtal.

Centrala avtal som ger alla en stor del av löneökningarna oavsett prestation, bakbinder ­företagen och omöjliggör kopplingen mellan medarbetarens insatser och ekonomisk belöning. Merparten av löneutrymmet har redan låsts på central nivå.

De flesta avtalen inom näringslivet innehåller någon form av individ­garanti eller generell ökning. Men inte alla. Av 1,6 miljoner medarbetare ­inom våra avtalsområden är omkring 450 000 inte garanterade löneökningar. I kommunerna och landstingen är det bara SKL:s avtal med Kommunal som innehåller individgarantier. Inom staten finns inga garanterade löne­ökningar.

Vår uppfattning är att lönesättningen fungerar bättre när det finns reella möjligheter att differentiera lönerna, eftersom den lokala löneprocessen och de individuella arbetsinsatserna då kommer i fokus.