Tvärstopp i tjänstesektorn…men digitaliseringen har bara börjat…

Tvärstopp för tjänstesektorn skriver Lena Hagman  i Almegas senaste Tjänsteindikator. I den inbegrips också IT- och telekomsektorn, där man tydligt ser att konjunkturen för branschen vänt under hösten och företagen nu förväntar sig en minskad efterfrågan inför 2013.

IT-sektorn ligger alltid sent i konjunkturen och har ju den stora fördelen att kunderna finns i alla sektorer, vi levererar till industri, handel, offentlig sektor, bank/finans,..   Det är en stor styrka för oss som bransch. Offentlig sektor gör fortfarande upphandlingar medan industrin går på lågvarv. Effektiviseringar är alltid på tapeten i lågkonjunkturer och även det gynnar ju vår bransch.  Sammantaget gör detta att it-och telekomsektorn står emot konjunkturcyklerna hyfsat bra, vilket också ses i siffrorna från Konjunkturinstitutet.  Där ser vi också att branschen är optimister – det är fortfarande fler som tror på ökad efterfrågan är minskad. Och det är bra.

Vårt stora bekymmer är prisnivån.  Kollar man på SCBs Tjänstprisindex, så ser man att ”datakonsulterna” som i princip enda bransch har en negativ prisutveckling de senaste fem åren.  Och vi är många som kan vittna om att konsultpriserna  i princip ligger på samma nivå som på på 90-talet. Detta beror ju inte på konjunkturen eller brist på efterfrågan, utan är ett strukturellt problem beroende på den globala konkurrensen.  Den effektivisering som genomförts av branschen för att behålla lönsamhet har varit bra och borde gjort oss väl rustade för att konkurrera globalt.

Så jag är inte orolig över branschens framtid. Vi har förmånen att arbeta i en bransch med en extrem snabb teknikutveckling och många nya sektorer som kommer att utnyttja våra tjänster och produkter framöver. Digitaliseringen har bara börjat…