Ledarskap i IT-branschen

På vår VD-frukost tidigare i veckan fick vi lyssna till Mats Lindgren från Kairos Future, som talade om konsten att leda unga, och om de värderingar och behov som olika generationer har. Det gav såklart många tankeställare – hur är egentligen ledarskapet inom IT-branschen?

Den bransch som verkligen är beroende av att  anställa och utveckla unga talanger – men kan vi ta hand om dom? Består branschen av lomhörda chefer som tycker att all unga är odrägliga karriärister?  Att döma av Kairos slutsatser så är vi ganska bra. T o m mycket bra. Unga som arbetar inom IT- och teknik, är de som är mest nöjda med tillvaron på jobbet. Tillsammans med de inom media och information, så tyckte en övervägande andel att man faktiskt låg ganska nära sitt drömjobb.  Och chefer inom IT- och teknik tycker det är svårt att leda dem, vilket jag tolkar som att ”våra” chefer har både stor insikt och är lyhörda. Det som unga värderar mest hos chefer är nämligen lyhördhet, tillsammans med att få tydlig feedback på sina prestationer.

Personligen känns detta ganska självklart. IT-sektorn är en kunskapsbransch som under lång tid präglats av en konsult- och kompetenskultur. Jag är helt övertygad om den bästa ledarskapsutbildning man kan få är att vara chef för en konsultorganisation. Där finns en extremt tydlig koppling mellan individens kompetens och prestation, med  enhetens lönsamhet och konsulter känner garanterat till sitt eget värde. Svårigheten för chefen är att hitta det utvecklande i varje uppdrag – trots att det ibland är ganska standardmässigt, att få till en samhörighet mellan företag och konsulter som alla är ute på olika uppdrag, att skapa trivsel och en utvecklande miljö.  Jag var själv konsultchef på 90-talet och kommer mycket väl ihåg dessa utmaningar, vilket förmodligen utvecklade en mycket lyhört ledarskap – kanske också ett lite för mycket ”curlande” (enligt Kairos terminologi) med konsulterna. För det fanns alltid en oro för att konkurrenten skulle locka över kompetenta konsulter – tillsammans med både kund och resten av teamet.

Idag är läget lite annorlunda. Men jag tror att ledarskapskulturen i branschen har kvar det lyhörda ledarskapet, men att vi idag är bättre på att sätta upp och följa upp tydliga mål för respektive medarbetare.  Det är bra – och uppenbarligen något som den nya generationen – ”Generation Ordning” – kräver.