En ekonomisk kris är vad Sverige behöver

En raljant rubrik? Nog så. Men det finns något som saknas i vårt kära och allt mer globalt konkurrensutsatta Sverige – känsla för stundens allvar.

Igår lanserade vi en ny rapport om digitala tjänsteföretag och deras marknadsvillkor. Samma dag varslar Ericsson drygt 1500 personer, eller knappt tio procent av sin personal i Sverige. De skär över hela linjen. Produktion, administration, forskning och utveckling. Syfte – skapa konkurrenskraft.

De företag vi intervjuat i vår rapport säger alla samma sak. Sverige är ett fantastiskt land att verka i, men omvärlden står inte still. Tvärtom driver många andra länder, både i vår närhet och långt bort, på. I en värld där företag likväl som arbetskraft är mer rörliga än nånsin, där investeringarna allt mer görs i humankapital och mjuka tillgångar är utsattheten för de länder och regioner som inte skapar de bästa marknadsförutsättningarna stor. Sannolikt större än vad vi i Sverige förstått.

Känsla för stundens allvar. Det märks inte här. Men i stort sett alla de länder som våra exporterande företag konkurrerar med. Stora satsningar görs på tekniska utbildningar, immaterialrättssystem reformeras och offentlig sektor ses alltmer som en tillväxtstödjande resurs. För att nämna några exempel. Allt för att skapa konkurrenskraft och bidra till ökad tillväxt och nya jobb.

Samtidigt sjunker intresset stadigt för matematik- och teknikutbildningar i Sverige. Offentlig marknad (halva marknaden) är i princip stängd för små, digitala tjänsteföretag och exportstödet anpassat till etablerade, varuproducerande företag. För att nämna några exempel.

Kunskapsintensiva tjänsteföretag är de som står för merparten av de nya jobben i Sverige. De rymmer den största tillväxtpotentialen. Och ändå vet vi så lite om deras behov, och hur samhället bättre kan stödja dem.

Vårt bidrag är de 21 förslag på åtgärder som presenterades igår.

Förhoppningsvis kan de bidra till att lyfta blicken och skapa konkurrenskraftiga villkor som gör att digitala tjänsteföretag kan expandera i Sverige, snarare än skära ner och omlokalisera verksamheten till andra breddgrader.