Definition på gång av basår med grundläggande IT-kurser för IT-studenter (och även andra?)

Hade möte tisdag e.m. 13/11 med styrgruppen för masterkursen Global Challenges and Solutions (f.d. Global Delivery Models) vid Data- & systemvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Det är en kurs som utvecklats i samarbete mellan universitetet, IT&Telekomföretagen och de fyra bolagen IBM, Logica, Tieto och Accenture (de sistnämnda visserligen inte medlemsföretag ännu, men vi är hyggliga).

Fokus för kursen är komplexa leveranser av globala IT-lösningar.

Vid mötet diskuterade vi även ett förslag som drivs av den programansvarige Christer Magnusson, att definiera ett basår av IT-studier, som studenter som klarat första året av systemvetenskapliga programmet kan hänvisa till när de t.ex. söker jobb. Syftet är att ge nybörjarstudenter en morot fullfölja sitt första studieår, det är nämligen i början som de största avhoppen sker.

Basåret innebär, utöver att 60 högskolepoäng ska ha klarats av, att även följande kursmoment ska ingå: Programmering, systemanalys och modellering, databasmetodik och människa-datorinteraktion.

Vid mötet tänkte vi att det inte vore helt fel om detta basår även kunde bli en grundplatta för andra än rena IT-studenter, t.ex. ekonom-, jurist- eller varför inte dramastudenter? Vilket IT-kompetenslyft det skulle bli!