Årets digitala rektor: Karin Stavne, Spyken, Lund

Vid Rektorsakademins årliga Kompetensfestival på tisdagskvällen utsågs Årets rektorer i tre kategorier: Innovativa, Medmänskliga och Digitala rektorn. I den sistnämnda kategorin vann Karin Stavne, rektor för den kommunala skolan Spyken i Lund.

I juryn ingick Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Rektorsakademien, Peter Becker, VD för Datorn i Utbildningen, Lars Benon, tidigare rektor för Globala gymnasiet i Stockholm samt undertecknad.

Juryns motivering: ”Karin Stavne har som rektor arbetat systematiskt och målmedvetet med att främja digitala kompetenser i sin skola, både bland lärare och elever. Karin har skapat hållbara strukturer och former och har byggt upp en aktiv organisation kring kompetensutveckling, elevinflytande och samverkan mellan skolan, näringslivet och högre utbildning”

Tidigare samma kväll hölls inspirerande föreläsningar av Patrick Newell, grundare av Tokyo International School, och Joiselle Cunningham, lärare på KIPP School i Harlem, New York.

KIPP är en kedja av dryga hundratalet skolor som verkar i olika utsatta områden i USA. De arbetar målmedvetet med både akademisk utveckling och ”character”, dvs. personlighetsutveckling. Det senare innebär att både elever och lärare betygsätts inom ett antal personlighetsparametrar: Zest, Grit, Self-contol, Gratitude, Optimism, Love of learning och Leadership.

En variant av det gammaldags ”Ordning och uppförande”? Nja knappast, eftersom det helt utgår från barnens behov och förutsättningar. För övrigt är det eleverna som betygsätter lärarna.

På bilden: Lars Benon, Fredrik von Essen, vinnaren Karin Stavne och Ida Karlberg Gidlund