21 åtgärder som skulle stärka de digitala tjänste­företagens konkurrenskraft

Idag lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om digitala tjänsteföretags marknadsvillkor i Sverige. I rapporten har ett 20-tal företag samt andra intressenter intervjuats om hur de ser på villkoren för att starta och driva digitala tjänsteföretag i Sverige.

Exempel på frågor som behandlas i rapporten: Stöds små företag med innovativa affärsmodeller? Vilka möjligheter ger internet? Finns kapitalet? Kompetensen? Kan vi konkurrera på en global marknad?

– Syftet med rapporten är att synliggöra en grupp företag med stor tillväxt- och exportpotential men vars behov vi egentligen vet rätt lite om, säger rapportförfattaren Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Rapporten tar fasta på fem områden som är av vikt för digitala tjänsteföretag. Tillgången på kapital, kompetens, marknad, innehåll att bygga tjänsterna av samt betydelsen av öppenhet som drivkraft för nya innovationer.

– Dessa företag befinner sig i gränslandet mellan två av de mest tillväxtdrivande strukturförändringskrafterna – digitalisering och tjänstefiering. Utifrån ett tillväxtperspektiv borde därför deras marknadsvillkor och internationella konkurrenskraft vara av stort intresse för såväl riksdag som regering, fortsätter Pär Nygårds.