Välbesökt om IT-kompetensbehov – skänk en slant till Datatjej!

På fredagmorgonen den 12/10 hölls en snärtig presentation av IT-talang 2012, som är en dubbelriktad enkätundersökning på temat utbud och efterfrågan av IT-kompetens. 250 av IT&Telekomföretagens medlemsföretag har svarat på frågor som rör deras behov av kompetens, och drygt 2000 IT-studenter har fått motsvarande frågor rörande vad som intresserar dem och vilken kompetens de har att erbjuda. Matchningen mellan de båda gruppernas intressen är god, men kunde vara bättre! Det övergripande problemet är dock att antalet IT-studenter som examineras är för få, framför allt är antalet tjejer på tok för litet.

Gabriella Ekström, HR-chef på konsultföretaget Sogeti Sverige, var inbjuden att ge sitt perspektiv på undersökningarna. Hon bekräftade den bild rapporterna gav, och passade på att slå ett slag för test, krav och projektledning som allt viktigare kompetenser som i hög grad passar tjejer.

Bakom IT-talangrapporterna står rekryterings- och undersökningsföretaget Skill, som på seminariet representerades av VD Lena Miranda och projektledaren Viktoria Lundin. Rapporterna finns att köpa på www.it-talang.se – tveka inte att slå till, intäkterna går oavkortat till nätverket Datatjej, som syftar till att boosta de tjejer som väljer IT-ingenjörsutbildningar.