Rapport från möte med arbetsgrupp för förtydliganden av kraven på trafikdatalagring

Lagen om trafikdatalagring gäller sedan 1 maj i år. Arbetet hos operatörerna pågår nu för att införa hanteringen i näten. För att underlätta och skapa en enhetlighet har IT&Telekomföretagen startat en arbetsgrupp i syfte att förtydliga relationen mellan kraven på vad som ska lagras enligt SFS 2012:128 (Förordningen om vad som ska lagras) och ITS 27 (Gränssnitt för utlämnande av trafikuppgifter).

Detta är ett mycket starkt krav från aktörer som ska upphandla tredjepartslagring eftersom det då inte får finnas några otydligheter avseende vad lagringskraven enligt förordningen innebär och att implementation enligt ITS 27 uppfyller dessa krav.

Arbetet bedrivs vidare på fyra områden:

Område 1: Lagringsskyldighet vid passiv infrastruktur
Förtydligande av lagringsskyldighet för kapacitetsleverantörer av svart fiber eller annan liknande passiv utrustning.

Område 2: Läshjälp för ITS 27
Skapa en läsanvisning till ITS 27

Område 3: Mappningsdokument
Slutför mappningsdokumentet

Område 4: Krav på överföringen
Framtagande av eventuella krav på överföringen av trafikdata från lagringsskyldig till polisen.