Här finns glappen

Företagens önskemål om kompetens matchar inte alltidit-studenternas intressen. CS listar yrkesrollerna som efterfrågas – och vilka ämnen som är populära att läsa.

De närmaste tolv månaderna tycks kampen om systemutvecklarna bli fortsatt hård bland IT-företagen. För 63 procent av dem är rekryteringsbehovet störst just inom denna grupp. Det visar en undersökning som arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen gjort.

Bland IT-studenterna är andelen som lockas av att bli utvecklare lika stor, 63 procent. Däremot täcker inte det kompetensbristen ute hos företagen.

– Om man ser till själva rangordningen, vilken kompetens arbetsgivarna har störst behov av och vad studenterna helst vill jobba med, är matchningen ganska god, med några undantag. Bekymret är att det totala antalet är för litet. Studenter som exempelvis vill bli systemutvecklare är helt enkelt för få, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Över hälften av IT-studenterna tilltalas av att bli projektledare, medan bara 36 procent av IT-företagen säger sig ha behov av denna kompetens det närmaste året. Men även här finns det en problematik, menar Fredrik von Essen.

– Många som läser IT har siktet högre ställt. Det i sig är bra, däremot är det nästan en förutsättning att jobba några år som systemutvecklare innan du kan bli projektledare. Majoriteten tänker nog inte på det, utan väljer bort att fördjupa sig i systemen eftersom de ändå inte vill jobba med det.

Det finns också ett gap mellan hur många företag som har stort behov av att rekrytera IT-säljare (28 procent) och andelen IT-studenter som tilltalas av yrket (10 procent).

– Behovet av säljkompetens är stort, men snarare än renodlade IT-säljare behöver man folk som kan just sälj. Samtidigt är det just de som har IT-bakgrund som bäst kan sälja den här typen av produkter, förklarar Fredrik von Essen.

Fortfarande är det högskoleingenjörer, civilingenjörer och personer med kandidat- eller magisterexamen som står högst i kurs för arbetsgivarna. Närmare sex av tio företag vill anställa fler med denna bakgrund de närmaste tre åren.

Samtidigt växer andelen som kan tänka sig att ta in personer med annan utbildning. Var tredje it-företag säger att de har ett ökat rekryteringsbehov av personer med KY-utbildning de närmaste tre åren.

– De med KY-utbildning har ofta det som de med akademisk examen saknar, både fördjupad teknisk kompetens inom ett visst område och praktisk erfarenhet. För arbetsgivare som exempelvis vill anställda renodlade Javautvecklare eller andra tekniknära och systemnära kompetenser kan personer med KY-utbildning vara de som passar bäst in på den profil de söker.