Forskning och Företag

Så kom den till sist, regeringens Nationella Innovationsstrategi samt Forskningsproposition. Jag letar naturligtvis efter stora satsningar på IT, denna svenska paradgren, och blir först ganska besviken när man läser om stora satsningar på råvarunäringarna gruvor, stål och skogsindustrin samt samhällsbyggnad och Life Science. Men när man tittar lite närmare så finns det ju guldkorn; användning av IKT kommer in i nästan alla områden.

Inom område Hållbar samhällsbyggnad finns ju massor av spännande IT-lösningar; smarta elnät, intelligenta transportsystem (ITS) etc. Life Science handlar inte enbart om medicinsk grundforskning, utan omfattar också forskning om hur teknik och nya arbetssätt kan öka kvaliteten i vård och omsorg. Visst kunde vi ha önskat ett mer tydligt forskningsspår för IKT, men det är ju faktiskt tillämpningarna som i slutänden blir framgångsrika innovationer.

Men den stora frågan är inte löst – hur kan vi få företag mer involverade i forskningen och hur blir vi bättre på att kommersialisera forskningsresultat i företag? Innovationsstrategin lyfter klokt nog både användarnas, företagens och den offentliga sektorns roll för ett bra innovationsklimat. Men vad kan och bör göras rent praktiskt? Hur får vi t ex fler företag engagerade i VINNOVAS Strategiska Innovationsprogram eller i forskningsinstitutens verksamhet? För att få bollen i rullning krävs konkreta, mätbara mål och aktiviteter som motiverar både näringsliv och offentliga aktörer till att agera. Det saknas i strategin – förslag och idéer mottages tacksamt.