Examensarbete vid Lunds Universitet: Ökad kunskap om konsumenters informationsbehov och köpbeslut kring IT-produkter för hållbar konsumtion

IT&Telekomföretagen har genom sitt miljöråd, i samarbete med Lunds universitet och deras internationella miljöinstitut, varit engagerade i masterstudenten Ana Martons uppsats ”Empowering consumers – the potential of product-related environmental information för ICT consumer products to trigger sustainable consumption”.

Uppsatsen ger branschen fortsatt kunskap om vad som styr konsumenten i dess köpbeslut kring en hållbar konsumtion av IT-produkter och vilken miljöinformation som är vägledande för konsumenterna i dessa köpbeslut.

Ta gärna del av uppsatsen på Lunds universitets webbplats.