E-skills-manifestet nu på svenska

I samband med slutkonferensen för European e-Skills Week i våras presenterades ”E-skills Manifesto”, ett dokument där ledande personer inom europeisk IT-industri och politik sammanställt sina tankar för hur Europa ska lösa sitt långsiktiga IT-kompetensbehov. Detta dokument, som innehåller ett antal handfasta förslag (till exempel insatser i skolan, samverkan med akademiska världen och främjande av standarder för certifiering) finns nu på svenska.

Manifestets syfte fångas bäst av Don Tapscott, en av de främsta auktoriteterna inom innovation och samhälleliga effekter av ny teknik, som i sin baksidestext skriver:

”Den digitala kompetensklyftan är ett enormt problem. Arbetsmarknaderna är i dag globala och på grund av de uppkopplade affärsmodellerna möts kunskapsarbetare av konkurrens i realtid. Arbetstagare och chefer måste lära sig, anpassa sig och prestera som aldrig tidigare.”