Ge utlandsstudenter rätt stöd

Den senaste tiden har de negativa effekter som införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter uppmärksammats i medierna. Det utbildningsområde som drabbats värst är utan tvekan IT.

För IT-branschen är detta ett mycket stort avbräck. Det handlar inte bara om att den går miste om ett antal synnerligen begåvade och motiverade individer i tider av extrem kompetensbrist. Det handlar också om att både branschen och den högre tekniska utbildningen förlorar möjligheten att underhålla och utveckla internationella kontakter, vilka är A och O för att både bransch och akademi ska stå sig internationellt.

Notera att även om studenter i många fall inte har gjort det som CS efterlyste på ledarplats den 18/9, alltså stannat kvar och arbetat i Sverige, så bidrar de genom sina kontakter med Sverige till att svenska affärer främjas i deras hemländer.

För två veckor sedan besökte en delegation från IT&Telekomföretagen utbildningsdepartementet för att framföra sin oro i frågan med krav på framför allt två åtgärder: säkerställ rimliga ekonomiska villkor för tredjelandsstudenterna och förläng uppehållstillståndet för studenterna till minst ett år efter avslutade studier.

Märk väl: i likhet med många andra aktörer vill vi inte återinföra avgiftsfriheten. Vi vill bara se till att de ekonomiska förutsättningarna åtminstone är i paritet med vad som gäller för våra ”akademiska konkurrentländer”. Vi möttes med sympati av utbildningsdepartementet, som dock hävdade att finansieringsfrågan är en budgetfråga och att viseringskraven ligger på justitiedepartementets bord.

Senare kom departementet med nyheten att de stipendiemedel som går till studenter från utvecklingsländer höjs med 50 miljoner kronor.

Det är för all del positivt, men får en begränsad effekt för svensk internationalisering genom att medlen fördelas utifrån ett biståndsperspektiv. Den totala nivån är därtill fortfarande alltför låg.

Frågorna om finansieringen och viseringskraven är alltför viktiga för att falla mellan tre stolar i regeringen. Därför uppmanar vi statsråden Borg, Billström och Björklund: Ta gemensamt tag i frågorna och lös dem nu!

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen