Tid för välfärdsteknologi

Så har vi då äntligen fått veta vem som skall ansvara för genomförandet av den Digitala agendan. I veckan utsågs Jan Gulliksen till ordförande i Digitaliseringskommissionen, och vi vill önska honom mycket välkommen till ett viktigt värv. Jan är professor på KTH i människa-datorinteraktion. En bra kunskap att ha, för uppdraget handlar ju om att göra det enklare och bättre för alla – med hjälp av IT. I ärlighetens namn så har vi väl sett en och annan komplicerad IT-lösning under årens lopp – så kunskap i användbarhet är nog inte helt fel.

Förra veckan arrangerade vi tillsammans med Näringsdepartementet också en hearing om e-förvaltning. Vi fick en presentation om inriktningen av den nya  e-förvaltningsstrategin, som skall släppas i höst,  och deltagande företag fick tillfälle att ge synpunkter. Ett centralt tema är öppen data och öppna gränssnitt.  Genom att släppa offentliga data, kan företag skapa nya tjänster som i slutänden ökar både kundnyttan och affärerna hos företagen.  En spännande vision tycker jag, som ser framför mig hur t ex kommuner handlar upp ett grundpaket av tjänster, som kan kompletteras med andra tjänster som jag som medborgare kan välja fritt på den kommunikationskanal som jag själv har valt.

Skulle tro att det återstår en hel del tänk och arbete innan visionen kan bli verklighet:  standardisering av begrepp och gränssnitt, verksamhetsutveckling baserat på kundfokus och kundnytta och hur skall  upphandlingsprocessen se ut? Och hur säkrar man hela kedjans robusthet när användaren själv kan välja tjänst? Intressanta frågor och förhoppningsvis är detta början på ett helt nytt sätt att se på myndigheters och kommuners verksamhetsstöd och medborgarfokus. På hearingen hördes kommentarer som – ”det måste till något nytt – vi har nått vägs ände med upphandling av system som alla ser olika ut och som tillsammans inte funkar bra ihop.  Och som dessutom låser in kunden”.

Hög tid för välfärdsteknologi alltså.