Nyttan med data uppstår när den används

Igår höll IT-minster Hatt en hearing med representanter för ICT-branschen för att få input till den kommande eFörvaltningsstrategin. Ämnet var hur regeringen kan stödja användandet av öppna data och behovet av öppna standarder.

Uppenbart är att intressenterna är många (kommuner, landsting, myndigheter, etablerade företag, entreprenörer, medborgare). Likväl som de upplevda möjligheterna till nyttoskapande (förvaltningseffektivisering, innovations- och tillväxtskapande förutsättningar för näringslivet, ökad transparens och medborgardeltagande).

Många av deltagarna lyfte behovet av tillsyn, marginalkostnadsprissättning, användandet av nya upphandlingsformer, säkerställande av att data hanteras säkert mm.

Gott så. Men mest givande var ett par presentationer som beskrev hur ökad tillgänglighet till offentligägd data påverkar myndighetsrollen som sådan.

Peter Krantz, tidigare inom eDelegationen, berättade om hur samverkan kring data skapar mer innovationskraft och större värden. Vilket bland annat har revolutionerat analysprocesser inom gruvprospektering med stora vinster som följd.

Transportstyrelsen beskrev om hur marknadens fria tillgång till Vägtrafikregistret lett till att privata aktörer i allt större utsträckning gör delar av myndighetens arbete. Vilket både skapar tillväxt och ger Transportstyrelsen möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.

Om denna trend håller i sig, kommer inte bara myndigheters arbete att radikalt förändras. Utan också den inbördes relationen mellan företag, myndigheter och medborgare.

Visste ni förresten att reseplaneringsappen Res I STHLM har 250000 nerladdningar, och används av 80000 stockholmare varje dag? Och är gratis. Killen som utvecklat den skänker bort den för att han inte ser ett behov av att ta betalt.

Om en person kan skapa och leverera en sådan tjänst utan ersättning – då ser det ljust ut för vår framtida offentliga eFörvaltning. Eller IT i välfärdens tjänst, som det så vackert hette i Regeringens inbjudan.

Rubriken tog jag från Peter Krantz presentation. För bra för att inte återanvändas 🙂