Ska konsumenterna rädda de frustrerade IT-användarna?

Deltog i en paneldiskussion om användbarhet i IT-system på Logistikmässan i Göteborg i fredags. En sympatisk diskussion med alltid lika trevlige Jonas SöderströmInUse modererat av Eric Behm på Business Region Göteborg.

Frågorna, tillika problemen, var visserligen de vanliga. Varför funkar det inte, vad behöver göras och vem har vilket ansvar? Viktiga frågor som vanligtvis, och även denna gång, landade in i att slutanvändaren behöver förstås, engageras och tas hänsyn till. Att användarna måste förstås och att fokus inte bara kan ligga på tekniken utan hur den används har vi vetat om i minst 20 år. Ärligt talat hade jag nog förväntat mig samma generella slutsatser både från vår diskussion, och det efterföljande passet om mobilitetslösningar.

Skillnaden denna gång var att konsumentperspektivet var förhärskande i stort sett varje frågeställning.

De mobila plattformarnas konsumentdrivna utveckling, genomslag och lättanvändbarhet lyftes konsekvent fram som en inspirationskälla för affärssystemutveckling. BYOD beskrevs som ett honnörsord bland dagens affärssystemutvecklare. Öppna standards och gränssnitt skapar konkurrens och användaranpassning. Och medarbetare med en privat smartphone eller läsplatta accepterar helt enkelt inte dåliga lösningar längre.

Det bådar gott för frustrerade IT-användare som knyter näven i fickan. För vilka konsumenter skulle acceptera inlåsningar, kompabilitetsbrister, långa ledtider och obegripliga gränssnitt?