Nationellt samordningsråd för smarta elnät

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen ingår i IT- och energiminister Anna-Karin Hatts nya samordningsråd för smarta elnät.

Uppdraget för rådet handlar om att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för hur smarta elnät (informationsteknik och elnät i kombination) kan utvecklas i Sverige. Rådet ska även ”beskriva hur ansvarsfördelningen mellan olika aktörer bör se ut, hur affärsmodeller kan se ut och vilka nya tjänster som kommer att krävas, liksom vilka behov det finns av forskning kring smarta elnät”. I rådet ingår personer som företräder olika perspektiv och intressen.

På sin blogg skriver Anna-Karin Hatt:
”I grunden handlar den utmaning vi nu står inför om att gifta ihop mina båda ansvarsområden: it – och energiområdena.

Samordningsrådet ska slutredovisa sitt arbete 2014.