Nationell strategi för skollärares IT-kompetens behövs

I dagens nummer av Computer Sweden belyses ännu en gång problemen med avsaknaden av en nationell IT-strategi för skolan. Artikelförfattaren frågar sig artigt om det beror på politiska låsningar hos allianspartierna. Alla som är det minsta insatta vet dock att det handlar om en personlig låsning hos den för utbildningsväsendet högst ansvarige politikern.

Den dimension av IT-användningen i skolan där behovet av en nationell strategi är som störst gäller lärares kompetens att använda IT som ett sätt att bredda undervisningen. Datorer och interaktiva skrivtavlor börjar nu krypa in i skolan, men många vet helt enkelt inte hur man använder dem på ett pedagogiskt kreativt sätt. Haken är inte att lärare är ointresserade, utan att de saknar dels tid (de har tusen andra sysslor att ansvara för, varav många inte har med undervisning att göra), dels inspirerande förebilder, vilket betyder att alla ska själva uppfinna hjulet har man använder de digitala lärresurserna. Ett exempel är hur man kan använda olika webblösningar för kommunikationen med elever, där det skulle vara väldigt enkelt att ta fram en nationell mall, snarare än att varje enskild lärare ska svettas fram egenhändigt snickrade Wordpress-lösningar.

En viktig del i den nationella strategin måste därför bli att avsätta resurser så att lärare både kan frigöra tid från övrig verksamhet och kan ta del av den samlade kunskap som håller på att byggas upp via Datorn i utbildningens olika förnämliga initiativ.