Vad kan Stockholmspolitiker göra åt IT-kompetensbristen?

Måndagen den 26 mars anordnade Stockholm IT-Region och IT&Telekomföretagen ett seminarium om rekryteringsbehovet i branschen.

En panel bestående av Ulla Hamilton (M), företrädare för Arbetsförmedlingen, IBM, IT-maskinen och  Katarina Larsson, årets IT-tjej 2011, diskuterade bland annat frågan om hur politiken och branschen gemensamt kan verka för att komma tillrätta med kompetensbristen på IT-området. Under paneldiskussionen konstaterades att branschen har ett ansvar att konkret visa vad IT-jobb faktiskt är och innebär samt att samarbete mellan företag och skola är viktigt för att säkra framtida kompetenser.

Panel vid frukostseminarium kompetensbristen i it-branschen

Paneldeltagare vid seminariet om IT-kompetens.
Foto: Anders Broberg

Man konstaterade också enhälligt att IT-kompetens behövs inom alla samhällssektorer, inte bara inom IT-branschen.
Seminariet som livesändes diksuterades på twitter och genererade ett flertal blogginlägg.

Bland annat bloggade Ulla Hamilton (M) och Ylva Johansson (S) i ämnet.

Foto från frukostsem kompetensbristen i it-branschen

Foto: Filip Esaiasson