Trafikdatalagring beslutad i riksdagen

Onsdag 21 mars 2012 beslutade riksdagen som väntat att införa trafikdatalagring i Sverige.

Bakgrund

Trafikdatalagring är ett EU-direktiv från 2006 som inte införts i Sverige förrän nu. Skälen till fördröjningen är flera. Den intensiva debatten om integritet i samband med EU-valet 2009 gjorde att de partier som är för detta inte ville införa lagen förrän efter riksdagsvalet 2010 av taktiska skäl. När beslutet sedan skulle fattas i mars 2011 blev det en så kallad minoritetsbordläggning om tolv månader fram till beslutet 21 mars 2012.

Det svenska förslaget går utöver EU-direktivet på två punkter: position vid mobilsamtals slut ska lagras och ej besvarade samtal ska registreras.

Vad innebär detta för branschen?

Lagen gäller redan från 1 maj. I teorin ska operatörerna ha anpassningarna för trafikdatalagring klara till det datumet men i praktiken är det omöjligt eftersom de exakta kraven på vad som ska lagras anges i en förordning som publiceras först efter riksdagsbeslutet. Post&Telestyrelsen ska även publicera två föreskrifter, en om säkerhetsarrangemang vid lagring och en angående ersättningar vid utlämnande. Dessa kommer inte att kunna beslutas förrän efter sommaren  beroende på remisstider och formell hantering.

Av ovan nämnda skäl kan det antas att operatörernas rimliga ansträngningar att uppfylla kraven under 2012 kommer att vara godtagbara. Det ska påpekas att polisen redan idag kan få mycket av den information som redan lagras.

IT&Telekomföretagen leder en arbetsgrupp tillsammans med ett flertal operatörer och Säkerhetspolisen för att ta fram ett gränssnitt för automatisk utlämnande av trafikuppgifter. Detta gränssnitt avser sänka kostnaderna för lagring samt underlätta hanteringen. I samband med det arbetet kommer tolkningar avseende vad som ska lagras i olika fall kunna diskuteras vilket är nödvändigt.