Stockholm Stad har förstått nyttan med öppen data – vem kommer ut härnäst?

I går lanserade Stockholms Stad tävlingen Open Stockholm Award. En tävling där staden ställer ett antal av sina datakällor till förfogande för vem som helst att bygga nya, innovativa appar med. Tävlingen pågår fram till 13 maj då ett antal vinnare kommer att presenteras i olika tävlingsklasser. Att staden tar detta initiativ är oerhört värdefullt. För trots att ingen säger emot när de positiva effekterna av att myndigheter tillhandahåller sin data nämns, är det tyvärr ett faktum att många offentliga dataägare drar benen efter sig när det väl kommer till kritan. Detta trots att de sedan 2010 enligt lag är skyldiga att lämna ut data mot rimlig ersättning.

 Just därför är behovet av goda exempel som Open Stockholm Award stort.

Att en offentlig aktör själv ser nyttan i att dela med sig av vår gemensamt finansierade och ägda data banar förhoppningsvis väg för andra att följa efter. Ty nyttan med öppen data ligger inte enbart i att innovatörer ges en möjlighet att ta fram nya tjänster och bygga nya marknader. Den dataägande myndigheten kan också få feedback och därmed bättre underlag för utvecklingen av sin förvaltning och ge en bättre medborgarservice. Och medborgarna kan få bättre service och lättare engageras i lokala samhällsfrågor.

Det nämndes också glädjande nog av finansborgarrådet Sten Nordin – som i sitt inledningstal pekade på den breda nyttan med öppen data. Något som också underströks av Peter Krantz, Fredrik Sand, Magnus Höij och Anette Holm i en efterföljande paneldebatt om möjligheterna med öppen data.

Vi får hoppas att Stockholms stads positiva inställning ger gehör, hos så väl PSI-ansvarigt statsråd Stefan Attefall (KD) som hos dataägande myndigheter.