Kommentar kring riksdagens förslag till datum för införandet av datalagringsdirektivet

IT &Telekomföretagens Nils Weidstam intervjuas i tidningen Farad med anledning av att man i riksdagen diskuterar införandet av EUs datalagringsdirektiv.

Enligt datalagringsdirektivet ska EU:s medlemsländer lagstifta om att operatörer är skyldiga att spara trafikdata om sina kunders kommunikation per telefon eller mejl. Syftet är att uppgifterna ska kunna användas av polisen när man utreder allvarliga brott.
Riksdagen föreslår att datalagringsdirektivet ska börja gälla i Sverige den första maj.

– Det är fullständigt orealistiskt, säger IT &Telekomföretagens Nils Weidstam.

Läs hela intervjun med Nils på Farad.se