En offensiv användning av IT främjar alla delar av samhället

Anne-Marie Fransson intervjuas om välfärdsteknologi bilagan Nya IT-Sverige som idag följer med Svenska Dagbladet.

Ta del av bilagan här: Bilaga Nya IT-Sverige nr 2