Inspel till den digitala agendan för Sverige

I dagarna överlämnar IT&Telekomföretagen sitt inspel till den digitala agendan för Sverige. Den digitala agendan presenterades av Näringsdepartementet i oktober 2011 och är tänkt att samordna åtgärder på IT-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Agendans signatärer förväntas skicka in en sammanställning på hur man med egna aktiviteter kan bidrar till att arbeta för agendans mål, ”IT i människans tjänst – Sverige skall vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter”.

I inspelet från IT&Telekomföretagen ges dels en översikt över branschens bidrag sam en sammanställning över det 30-tal projekt som vi bedriver själva eller tillsammans med andra.
På regeringens webbplats kan man ta del av den digitala agendan där finns även möjlighet att länka sig vidare till information om signatärerna.

Ta del av IT&Telekomföretagens inspel till den digitala agendan nedan.

Bilaga, brev till statsrådet Hatt (pdf)
IT&Telekomföretagens bidrag till den digitala agendan (pdf)