Brev om regulatorisk osäkerhet

Kommunikationsrådets medlemmar är eniga om att det behövs åtgärder för att förbättra den regulatoriska säkerheten, varför IT&Telekomföretagen som företrädare skickat ett brev till statsrådet Anna-Karin Hatt i ärendet. Bakom brevet står samtliga operatörer i rådet, bl.a. TeliaSonera, Telenor, Tre och TDC.

Brevet tar inte ställning till sakfrågor som berör huruvida PTS har fel eller rätt i en enskild fråga, men uttrycker däremot en stark förväntan att departementet säkerställer att konkreta åtgärder vidtas för att förbättra kvaliteten i regleringsarbetet.