Kammarkollegiets förslag till avropsförfrågan för miljöbästa alternativ inom ramavtalsområde PC och bildskärmar 2008

IT&Telekomföretagens har reagerat på Kammarkollegiets förslag till miljökrav inom ramavtalsområde PC och bildskärmar från 2008. Krav som vi anser strida mot ett antal av upphandlingsdirektivets grundläggande principer. Av denna anledning har ett brev formulerats och skickats in till Kammarkollegiet per den 8 november 2011. Vi hoppas att med våra förslag till förändringar bidra till att minska, eller helt eliminera, oklarheter och direkta felaktigheter, samt att undvika onödig administration för inblandade parter.

Kammarkollegiets förslag till avropsförfrågan för miljöbästa alternativ inom ramavtalsområde PC och bildskärmar 2008  Kammarkollegiets förslag till avropsförfrågan för miljöbästa alternativ inom ramavtalsområde PC och bildskärmar 2008