Regeringen duckar om dubbel moms

Regeringen vill lösa problemet med dubbelmoms som slår mot app-företag. Svenskt Näringsliv tillsammans med IT&Telekomföretagen välkomnar nya riktlinjer för EU:s medlemsländer men anser att regeringen undviker huvudfrågan hur reglerna överhuvudtaget kommit till.

Svenska Näringsliv driver, bland annat tillsammans med IT&Telekomföretagen, frågan om svensk dubbelmoms som slår hår mot just app-företag. I veckan förklarade Anders Borg i riksdagen att regeringen arbetar intensivt med att det på EU-nivå ska antas riktlinjer för hur de gemensamma momsreglerna ska tolkas och på så sätt undviker att moms tas ut två gånger på samma transaktion.

– Det är bra om vi får riktlinjer inom EU men regeringen undviker själva huvudfrågan: en dubbel moms ska överhuvudtaget inte kunna uppstå. Momsen är en konsumtionsskatt, inte en företagsskatt. Momsen har ett gemensamt EU-regelverk och därför finns inga dubbelbeskattningsavtal. Sverige är skyldigt att följa EU-fördraget och beakta förbudet mot dubbelbeskattning för att EU:s inre marknad med fri rörlighet ska fungera, säger momsexpert Anna Sandberg Nilsson, Svensk Näringsliv.

2015 ska EU få nya regler kring vilket land som får beskatta dessa tjänster. En av huvudfrågorna är att EU:s medlemsländer är oense om vem som egentligen säljer till kunden, är det app-företaget eller mellanhanden. Denna problematik löser inte det regelverk som kommer 2015.

– Om Skatteverket fortsätter att dubbelbeskatta företagen kommer denna bransch inte att finnas kvar i Sverige 2015, säger Anna Sandberg Nilsson som har varit med och drivit frågan om dubbelmoms på appar sedan 2009.

Mycket av det som sagts och skrivits i ämnet finns samlat på dubbelmomsnejtack.se eller på Facebook.