Framtida utbyggnaden av bredband i Sverige

För den framtida utbyggnaden av bredband i Sverige, och en fortsatt effektiv konkurrens på marknaden, är det oerhört viktigt att det finns en fungerande reglering, långsiktighet i villkor och förtroende mellan myndighet, regering och branschen. Den utredning som Telenor låtit PwC göra, ger intryck av att det finns stora behov av att förbättra dessa tre faktorer.

Det finns, som oftast, olika bilder av verkligheten. Desto mer angeläget är det att det är en fungerande dialog mellan parterna. Områden som behöver diskuteras är t.ex. underlag för reglering, analys och utredningar, erfarenhetsåtervinning av domstolarnas hantering och vilka frågor som kan överlåtas till domstolar att avgöra.

Grundläggande är att förtroendet stärks. Ett led i det är att PTS, liksom regeringen, tillvaratar de 15 förslag som återfinns i rapporten.

– Vi ser mycket allvarligt på att det finns så stora skillnader i verklighetsuppfattningen mellan parterna. Från branschorganisationen, IT&Telekomföretagen, vill vi med alla medel medverka till att situationen snabbt förbättras, så att inte utbyggnad av nät och utvecklingen och försäljning av tjänster bromsas. Det vore synnerligen olyckligt för Sveriges globala konkurrenskraft, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert i IT&Telekomföretagen inom Almega.