Stockholmsregionen – världsledande inom IT

Stockholm är Sveriges största tillväxtregion och har alla förutsättningar att vara världsledande och motor inom den digitala utvecklingen. Det sa branschföreträdare för ledande informations- och kommunikationsteknikföretag, ICT-företag, vid en paneldebatt som Stockholms stad arrangerade den 7 juni tillsammans med IT&Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region.

Det fanns en stor enighet i panelen om att grundskola och gymnasium spelar en avgörande roll för att skapa innovation och tillväxt. Regionens aktörer lyfter också fram betydelsen av kreativa och innovativa kluster och miljöer, samverkan mellan små och stora företag, grundutbildningens betydelse för långsiktig kompetensförsörjning och offentliga myndigheters ansvar för att tillhandahålla öppen data.

IT främjar tillväxt

Branschen lyfter själv fram att IT inte får ses som en nisch, utan bör utnyttjas inom alla branscher för att främja tillväxt. Panelen uttryckte också en stor önskan om att politiker bör bli bättre på att öppna för dialog med ICT-branschen.

Deltagarna var överens om att det offentliga kan bidra genom att skapa arenor för kluster och innovativ dialog, inte minst för unga entreprenörer. Här behövs kraftsamling och handling för att stockholmsregionen ska fortsätta vara en motor för digital utveckling och hållbar utveckling.

Rekommendationer för Digital agenda för Sverige

Syftet med dagen var att lyfta fram stockholmsregionens speciella förutsättningar och förmågor, och utifrån dessa ta fram ett antal konkreta rekommendationer till hur näringsliv och kommun kan bidra till regeringens initiativ Digital agenda för Sverige.

I en rapport, som du kan ladda ner till höger här på sidan, lämnas konkreta förslag och rekommendationer till IT-minister Anna-Karin Hatt. Rapporten är en del av Stockholms stads bidrag till Digital agenda för Sverige. Agendan tas fram av Näringsdepartementet och ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre.