Starkt stöd för RIT-avdrag – en brygga mellan generationerna

Ny undersökning visar att 72 procent av de tillfrågade är positivt inställda till att man inför ett RIT-avdrag. 55 procent av de tillfrågade tror att det skulle skapas fler jobb för unga om RIT-avdrag skulle införas.

– Ett RIT-avdrag skulle inte bara kunna skapa fler jobb för unga, det skulle också kunna bli en brygga mellan generationerna i IT-samhället, kommenterar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Undersökningen är gjord i mars 2011 av Silentium på uppdrag av Almega och IT&Telekomföretagen. 1010 svenskar i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats. De svarande har fått ta ställning till en rad frågor som rör ett så kallat RIT-avdrag, som skulle innebära ett skatteavdrag för it-tjänster i hemmet. Till exempel hjälp med att installera bredband eller nya funktioner i mobiltelefonen.

72 procent anger att man är positiva till ett RIT-avdrag, vilket är en ökning från en tidigare undersökning 2010, då 68 procent var positiva.

Stödet är störst i den yngsta gruppen, 15-22 år, där 82 procent är ganska eller mycket positiva till ett RIT-avdrag.

55 procent av de tillfrågade tror att det skulle skapas fler jobb för unga om RIT-avdrag skulle införas. De äldre tror i något högre utsträckning än de yngre att det skulle skapar fler jobb för unga om RIT-avdraget skulle införas.

Undersökningen visar också att det vanligaste sättet att lösa IT-relaterade problem i hemmet är att pröva själv till man förstår hur det fungerar. Men att äldre personer i högre utsträckning ber om hjälp av en familjemedlem och att de i högre utsträckning ringer IT-supporten.