Kommentar till EU-kommissionens nya strategi för immaterialrättsfrågor

IT&Telekomföretagen kommenterar EU-kommissionens förslag till strategi rörande ett nytt regelverk för immaterialrättsfrågor

EU-kommissionen har publicerat material kring kommande förändringar rörande immaterialrätt.

IT&Telekomföretagen tycker att det är bra att kommissionen tar ett helhetsgrepp kring immaterialrättsfrågorna, och att man betonar vikten av att det måste vara enkelt för EUs medborgare att nå legalt, digitalt innehåll.

Det är också positivt att kommissionen vill förenkla rättighetshanteringen genom att klarera rättigheter på ett ställe, inte i 27 länder som idag. Detta är viktigt för att innehåll ska kunna tillgängliggöras på legala och rimliga villkor, till förmån för konsumenterna.

IT&Telekomföretagen ser dock med viss oro på vilka konsekvenser som kan komma av kommissionens förslag om att IPRED ska revideras under våren 2012, och då med särskild inriktning på de utmaningar som gäller i den digitala miljön.

– Vi står fast vid vår grundläggande, principiella hållning att operatörer inte kan åläggas att kontrollera innehållet i internettrafiken utan föregående juridisk prövning. Denna fråga kommer vi dock få anledning att återkomma till när det börjar bli klart vilka förändringar som kommissionen faktiskt överväger, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.