Inspel till IT-ministern om digital delaktighet

Torsdagen den 3 februari inledde IT-minister Anna-Karin Hatt en serie om sju tematiska rundabordssamtal, där vart och ett syftar till att fylla den digitala agendan med konkret innehåll. Det första samtalet handlade om att få fler att känna sig digitalt delaktiga. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör, Anne-Marie Fransson, deltog vid mötet och framförde förbundets inspel, tankar och förslag i frågan.

Inför mötet inkom IT&Telekomföretagen med ett pm där man framförde förbundets tankar och förslag på åtgärder som måste till för att minska utanförskapet och öka den digitala inkluderingen. Ta del av rapporten Inspel till IT-ministern om digital delaktighet.

Läs mer om Sr Hatts Digitala Agenda på regeringen.se