Ny rapport: IT och energieffektivisering i Sverige

I onsdags arrangerade IT&Telekomföretagen tillsammans med Näringsdepartementet seminariet ”IT för ett grönare samhälle” på Rosenbad i Stockholm.

Seminariet var välbesökt och på talarlistan fanns bland andra nya IT-minister Anna-Karin Hatt, Collette Maloney, ansvarig för området på EU- kommissionen samt Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö. Från det privata näringslivet talade representanter från Ericsson, Fortum, Svenska Bostäder och Sweco. Det rådde en stor samstämmighet bland deltagarna gällande ITs potential för att skapa ett hållbart samhälle. Men man var också eniga om att det finns ett antal hinder på vägen. Ett av dessa är avsaknaden av standarder men också att det ofta saknas incitament hos själva slutanvändaren och konsumenten att faktiskt ställa om och agera på ett nytt sätt. Vidare krävs det, i takt med att nya och fler innovativa lösningar växer fram, att lagstiftningen också följer med i utvecklingen.

Hela rapporten går att ladda hem via denna länk.