Kostnader för införandet av trafikdatalagringsdirektivet

Regeringen lämnade i början av december över propositionen om trafikdatalagring till riksdagen. Motionstiden avslutas den 23 december och voteringen i riksdagen är framflyttad till efter nyåret. Propositionen är regeringens slutliga förslag rörande trafikdatalagring. IT&Telekomföretagen har uppdaterat den kostnadssammanställning som genomfördes för ca två år sedan.

Syftet med sammanställningen var att påvisa hela bilden avseende kostnader som branschen förväntas bära, samt även kort kommentera eventuella effekter.

I det uppdaterade kostnadsdokumentet har fokus lagts på trafikdatalagringsdirektivet, med utgångspunkt från den proposition som överlämnats till riksdagen. Ta del av Kostnader för införandet av trafikdatalagringsdirektivet.

Läs regeringens proposition här.