Synpunkter på EU-kommissionens förslag till hantering av spektrumutrymme

Europa har traditionellt sett varit starkt avseende mobila tjänster. Sådana förutsätter tillgång till spektrum. För framtiden kommer ytterligare eterutrymme att behövas, vilket EU-kommissionen i ett förslag har tagit fram riktlinjer för. Förslaget ska nu behandlas i EU-parlamentet där den svenske ledamoten Gunnar Hökmark är ansvarig för frågan. Inför detta har Hökmark träffat berörda parter, däribland IT&Telekomföretagen, varvid synpunkter överlämnades och diskuterades tillsammans med de större operatörerna, Ericsson och PTS. Ta del av dess synpunkter här. Eventuella ytterligare synpunkter, gärna konkreta förslag, kan skickas till Gunnar Hökmarks assistent, Magnus Norman.