IT&Telekom­företagen kommenterar statens budget för 2011

Årets budgetproposition är glädjande ur ett IT-perspektiv! Förutom att det nu finns en ansvarig minister, återfinns det i budgeten också skrivningar om IT-användning under flera avsnitt, t.ex. inom rättsväsendet och kultur. Detta är något som vi länge har efterfrågat, eftersom det är just vid progressiv användning av IT som vi får de stora positiva effekterna.

Vi gläder oss speciellt åt regeringens skrivningar om att ta fram en sammanhållen strategi för IT, en svensk ”digital agenda”. Detta är ett utomordentligt initiativ, och visar nu (äntligen!) på en tydlig insikt om att IT ger samhället både utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft. Det ger oss också bättre möjligheter att driva på dessa frågor inom EU.

Vi saknar dock konkreta åtgärder inom några olika områden. Först och främst handlar det om insatser för att få fler inkluderade i det digitala samhället – idag är det fortfarande en dryg miljon vuxna som aldrig eller sällan använder nätet. Man konstaterar också att vi är sämre än många andra länder på att använda IT i skolan, men trots detta saknas en politik för att hantera detta inom utbildningsdepartementet.

Till sist kan vi som väntat konstatera att avdrag för hushållsnära IT-tjänster, så kallat RIT-avdrag, inte finns omnämnt i propositionen. Trots att både C och KD har uttryckt sitt gillande, har vi inte lyckats övertyga hela alliansen om att det faktiskt är ett kostnadseffektivt sätt att dels skapa mer jobb för ungdomar, dels öka kunskapen om IT. Vi kommer dock fortsatt arbeta för att ett RIT-avdrag ska bli verklighet under denna mandatperiod.