Var är IT, Mona och Fredrik?

Anne-Marie Fransson skriver i Computer Sweden om besvikelsen kring avsaknaden av IT i valdebatten: ”Jag förstår att ni sliter hårt i rådande valtider, Mona och Fredrik. Vi ser alla ert engagemang för Sveriges utveckling och framtid. Men jag blir besviken när jag tar del av era respektive valmanifest.”

Ni har chansen att peka på hur ni vill säkerställa framtidens tillväxt och välfärd, hur vi ska klara de stora pensionsavgångarna, den växande andelen äldres behov av vård och omsorg, säkerställa en skola i världsklass, ett Sverige som föregångsland på klimatområdet.

Men den kanske allra viktigaste resursen – it – nämns inte alls i sammanhanget.

Informationsteknik ger enorma möjligheter för i stort sett hela samhället. Men Fredrik Reinfeldt, du nämner det bara i samband med brottsbekämpning i ert valmanifest. Inte ett ord om it när det handlar om skolan, vården och miljön.

Det gäller även dig, Mona Sahlin. Du tar över huvud taget inte upp betydelsen av it eller teknik som en faktor för vårt lands framtida utveckling.

Mot bakgrund av den positiva vilja och förståelse era, och övriga partiers, it-politiska talespersoner ändå visat för möjligheterna att använda it-lösningar som verktyg för att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lösa många av de resursproblem vi som land står inför, blir jag än mer uppgiven. Vid en it-politisk valdebatt vi höll för ett par veckor sedan, där samtliga riksdagspartier fanns representerade, var enigheten stor om att skolan måste få en it-strategi, att satsningar ska göras på att använda it i vården och framför allt på att it är allför underutnyttjat i miljö- och klimatsammanhang.

Mona, från er rödgröna – och i viss utsträckning även från er i alliansen – drevs under debatten också frågan om”digital tillhörighet”. Alldeles för många – över en miljon svenskar – använder inte internet.

Om det här nämns ingenting i era respektive valmanifest, trots att det måste ses som en viktig demokratifråga. Viktigt för anställningsbarheten och viktigt för känslan av att vara delaktig i morgon dagens samhälle.

Kanske ser ni inte de här frågorna som en röstmagnet. Men där tror jag att ni misstar er. Tänk om era respektive block hade chockat motståndarna med ett genomtänkt, konkret program för att modernisera Sverige, att anpassa Sverige till informationssamhället.

Jag är ansvarig för branschorganisationen IT & Telekomföretagen. Jag skriver inte det här för att branschen ska få bättre förutsättningar eller gynnsammare villkor. Jag skriver det här för att jag är bedrövad över att era partikamrater, tillika it-talespersoner, talar så varmt om dessa frågor – men i handling syns inget.

Jag hoppas att ni snarast, inte bara i ord utan också i handling, visar att ni förstår att it är avgörande för framtiden.För det är inte tekniken i sig som är viktig, det viktiga är hur vi faktiskt använder den för att åstadkomma de förändringar som måste till för att klara framtid, välfärd och tillväxt.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega