Mer fokus på informationssamhället

Riksdagspartierna är överens om att Sverige måste satsa på IT, däremot har det inte blivit särskilt mycket gjort de senaste mandatperioderna konstaterar Mikael von Otter näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen, när han inleder valdebatten om konsekvenser av och prioriteringar i informationssamhället den 18 augusti i Kulturhuset i Stockholm.

Debatten i Kulturhuset är sommarens andra debatt i ämnet. Ungdomsförbunden debatterade i Almedalen. Paneldeltagare är: Per Bolund (MP) Egon Frid (V), Henrik Hansson, (C), Désirée Liljewall(S), Camilla Lindberg, (FP), Lars-Axel Nordell(KD), och Henrik von Sydow (M).

Moderator Annika Dopping undrar vad politikerna har för vision och passion när det gäller IT.

– Hela befolkningen ska ha möjlighet att få digital kompetens. Det ska finnas infrastruktur i hela landet, menar Desirée Liljewall (S).

– Politikerna ska se till att direktiv implementeras. Vi kan inte berätta vad som blir nästa framgångsrika IT-tjänst, säger Henrik Hansson (C)

– IT ska bli lika viktig som annan infrastruktur, vägar och tåg. Landsbygd och stad håller på att glida isär. Den moderna tekniken ska vara till för alla, säger Egon Frid (V).

Infrastruktur, delaktighet och integration är viktigast

Både paneldeltagarna och publiken fick chans att svara på frågor med hjälp av mentometerknappar. Frågan om de viktigaste områdena för att ranka Sverige som en IT-nation är enligt panelen infrastrukturen, digital delaktighet och användning samt att IT är integrerat inom alla samhällsområden.

– Jag svarade digital delaktighet. Om alla är med och är delaktiga så kommer resten också, säger Desirée Lindwall (S).

– Om inte infrastrukturen finns så är det svårt att genomföra resten, som delaktighet och att finnas inom alla samhällsområden, säger Lars-Axel Nordell (KD).

Publiken tycker att integration inom alla samhällsområden är viktigast.

Vem som ska äga nätet är en svår fråga

På frågan om vem som ska äga det markbundna nätet är svaren mindre tydliga. Alla paneldeltagare är överens om att det är en svår fråga som inte har något självklart svar.

– Jag har svårt att se en offentlig lösning. Det ger inte ett bredband i världsklass. Jag tror på ett privat- eller gemensamt ägt bolag, säger Henrik von Sydow (M).

– Det markbundna nätet ska ägas av ett offentligt bolag, men det behöver inte vara monopol, säger Per Bolund (MP)

– Det fungerar bra idag, varför ändra? frågar sig Henrik Hansson (C).

Både Egon Frid och Desirée Liljewall tycker att frågan behöver utredas mer. Det går inte idag att svara på hur frågan ska lösas.

Om jag var IT-minister…

Annika Dopping uppmanade paneldeltagarna att se in i framtiden och berätta vad de skulle göra om de blev ansvarig IT-minister efter valet.

– Jag skulle sätta rejäl press på offentlig sektor. IT ska alltid vara förstahandsalternativet i alla frågor, säger Per Bolund (MP).

– Kommun och landsting måste se möjligheterna med IT. Jag skulle uppmuntra dem att skapa egna IT-strategier, inte vänta på staten, säger Lars-Axel Nordell (KD).

– Det måste till en attitydförändring. Jag tycker IT ska vara en basindustri, säger Camilla Lindberg (FP).

Debatten avslutas med en summering av Johan Hallsenius, chefredaktör på Computer Sweden. Han passar på att ge politikerna lite råd kring hur de kan nå ut med sin IT-politik.

– Det parti som lägger fram en genomarbetad och lätt provokativ politik för till exempel IT i skolan lär skapa sig en riktig röstmagnet, säger Johan Hallsenius.

Se publikens åsikt på frågorna som politikerna svarat på.

Vilket område tycker du är det viktigaste för att ranka IT-nationer?
47 % Att IT är integrerat i alla samhällsområden
29 % Digital delaktighet och användning
16 % Infrastrukturen
4 % Ledande IT-företag
1 % Spjutspetsforskning inom området
1 % AnnatHur borde ägandet av den markbundna digitala infrastrukturen se ut?
30 % Inga ändringar, ägandet som idag
23 % Telias nät ska separeras till ett fristående offentligt ägt nätbolag
23 % Telias nät ska ägas av ett av operatörer gemensamt ägt bolag.
15 % Telias nät ska separeras till et fristående privat ägt nätbolag.
8 % Annat alternativ

Text: Ann-Charlotte Geissler
Foto: Karin Bäcklund

 

Ta del av alla mentometerfrågor och resultat här!