Enkät: Informationssamhällets IT-användning – vad tycker politikerna?

IT&Telekomföretagen har tidigare publicerat en ”Färdplan för tillväxt och välfärd”, och följer nu upp den med en enkät till de sju riksdagspartierna, Piratpartiet samt partiernas ungdomsförbund. Syftet har varit att se deras inställning till IT-användning inom ett tiotal politikområden, deras prioriteringar samt eventuella skillnader mellan generationerna.

IT&Telekomföretagen har tidigare publicerat en Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik. Den togs emot positivt i alla läger. Förhoppningarna om en större aktivitet avseende informationssamhällets IT-användning från de politiska partierna stärktes.

Nu närmar vi oss valet 2010, och en ny regering, oavsett färg, ska upp till bevis. Vi ser det som viktigt att kartlägga hur partierna och blocken, före valet, ser på prioriteringar och ambitioner avseende att driva på för en kontinuerlig modernisering av Sverige, så att förutsättningarna för tillväxt och välfärd stärks.

Därför har vi frågat partierna, och deras ungdomsförbund, om deras syn i ett 20-tal olika avseenden. Denna skrift sammanfattar resultatet. Vi ser fram emot att efter valet stödja – och granska! – hur en ny regering lever upp till vad de sagt i undersökningen!


Ladda hem material

Sammanfattning inkl. analys av enkätsvaren: Prioriteringar kring IT – vad tycker partierna?

Hela enkäten (frågor ej svaren)

Sammanställning av enkätsvaren, moderpartierna

Sammanställning av enkätsvaren, ungdomsförbunden

Kommentarer till frågorna i enkäten, moderpartierna

Kommentarer till frågorna i enkäten, ungdomsförbunden

Valdebatter x 2!

Enkäten och dess svar kommer att vara utgångspunkt för två valdebatter. Den första debatten ägde rum under Almedalsveckan den 7 juli med företrädare från de politiska ungdomsförbunden samt Ung Pirat. Debatten webbsändes live via vår webbplats. Ta del av sändningen i efterhand här.

Den andra valdebatten gick av stapeln den 18 augusti på Kulturhuset i Stockholm. Denna gång med riksdagspartiernas IT-politiska talespersoner i panelen .