Ställ bilen och använd tekniken

Med tekniska lösningar kan transporterna minska, inte minst de arbetsrelaterade resorna. Det skriver Cecilia Carlqvist från Gröna Bilister och Ewa Thorslund från IT&Telekomföretagen i en debattartikel i Sydsvenskan den 31 maj.

Sveriges samlade klimatpåverkan måste minska med minst tre fjärdedelar till 2050 för att inte klimatförändringarna skall skena bortom all kontroll. I Sverige är transportsektorn nyckeln till att klara detta, och den viktigaste satsningen är att minska de onödiga transporterna. Med ny teknik klarar vi målet och ökar samtidigt välfärden.

De senaste veckorna har många tvingats tänka om gällande långväga transporter eftersom askmolnet från Islands vulkanutbrott ställt in tusentals flygresor. Kan detta leda till ett förändrat beteende där vi i högre grad helt ersätter resandet och använder oss av video-, webb- eller telefonmöten? Och kan det smitta av sig på de kortare resorna, som tar så mycket tid och resurser i anspråk?

En dryg tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan kommer från transportsektorn, och här ökar utsläppen medan de minskar i övriga sektorer. Om Sverige skall klara de klimatmål riksdag och regering, EU och FN slagit fast måste vi radikalt och snabbt ändra resebeteendet för oss själva och de varor och tjänster vi använder.

De tekniska förutsättningarna finns. Vi måste inte alltid samlas rent fysiskt runt ett sammanträdesbord och vi kan arbeta mer hemifrån. En dags distansarbete i veckan minskar arbetsresorna med tjugo procent.

Många vittnar om ökad effektivitet när man kan vara mer flexibel med var arbetsplatsen befinner sig. Med snabb internetuppkoppling är det möjligt för de flesta inom tjänstesektorn att växla arbetsplats. Möten blir effektivare när de sker på distans eftersom alla är mer fokuserade. Många upplever också en ökad livskvalitet när de kan dra ner på tjänsteresorna och spendera mer tid med familj och vänner.

Vi föreslår stat, kommuner, företag och andra arbetsgivare följande åtgärder för att minska de onödiga resorna:

Inför avdragsmöjligheter för distansarbete, till exempel för IT-utrustning och inredning av hemmakontor. Staten får igen detta genom att klimatmålen blir lättare att nå och i form av minskade reseavdrag.

Kommunerna bör sätta som mål att aktivt minska sitt arbetsrelaterade resande med minst 20 procent inom en treårsperiod.

Arbetsgivare bör ta fram en policy för distansarbete, där de anställda uppmuntras att jobba hemifrån en dag i veckan. Det lönar sig genom ökad produktivitet och minskad trängsel på kontoret. På längre sikt attraherar en sådan policy den nya generation som förutsätter att möten kan ske via webbkamera.

Möjligheterna att minska resandet har funnits länge men inte utnyttjats fullt ut.

Det är dags för ett trendbrott. Sverige är sedan länge ett föregångsland, både vad gäller att utveckla och använda ny digital teknik och att på ett pragmatiskt sätt lösa miljöproblem. Vi borde helt enkelt vara bäst i klassen på detta.

 

CECILIA CARLQVIST

EWA THORSLUND