Debatt: Årets vårproposition helt utan IT-faktor

I årets vårproposition saknas, precis som i fjol, alla referenser till IT, informationsteknologi, elektronisk kommunikation, bredband eller andra begrepp som relaterar till den kanske viktigaste faktorn för att göra Sverige långsiktigt konkurrenskraftigt.

Våra konkurrentländer, såsom Finland, Frankrike och Storbritannien, har handlingsplaner (vilket PTS konstaterat i flera rapporter); forskning visar tydligt att satsningar på IT och elektronisk kommunikation leder till ökad sysselsättning och tillväxt; samhällsutmaningar såsom klimatfrågan eller den demografiska utvecklingen kommer att kräva satsningar på IT-användning. Om detta har regeringen ingenting att säga. Kanske är det inte förvånande – alliansregeringen har visat en överraskande passivitet avseende IT-frågor. Men för Sverige som IT-nation är det illavarslande!

Länk till Prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition