Replik, SvD brännpunkt: ”Stort stöd för upphovsrätt på nätet”

På SvD brännpunkt skriver nätverket Kulturskaparna att majoriteten av svenskarna är villiga att betala för kultur på nätet. IT&Telekomföretagen välkomnar att upphovsmännen, vid sidan av förlagen, deltar i debatten och nu tillsammans med operatörerna pekar på de möjligheter som följer av kundernas efterfrågan på nya digitala tjänster. Fler konstruktiva röster behövs

Inte minst i Sverige har internetoperatörer och nätentreprenörer satt kundernas efterfrågan i centrum och investerat i nya affärsmodeller för att tillgodose kundernas efterfrågan på lagligt digitalt material. Och kunderna tycker bättre och bättre om tjänsterna. Sverige är världsledande med nya tjänster som Spotify och Voddler och operatörernas olika TV- och Video-on-Demand tjänster. Vi kommer att få se nya digitala tjänster och dessa kommer att bli ett viktig konkurrensmedel för operatörerna.

Det är bra att artikelförfattarna understryker att upphovsrätten är en viktig modell för att stödja innovation och kreativitet. Många av affärsmodellerna inom IT- och telekombranschen bygger på upphovsrätt. Upphovsrätt är rätt.

Det bästa sättet att motverka illegal fildelning är genom att tillgodose efterfrågan på konkurrenskraftiga och konsumentvänliga alternativ. IT&Telekomföretagen uppskattar att artikelförfattarna tillsammans med oss stödjer den linjen. Rollen att utreda och ingripa mot påstådda brott tillhör dock rättsväsendet, inte privaträttsliga aktörer. Det framgår också tydligt av gällande lagstiftning.

Vi respekterar och stödjer en balanserad upphovsrätt. Vår roll är att tillmötesgå kunderna genom nya affärsmodeller som också skapar konkurrens till traditionella sätt att sälja böcker, musik, film och TV. Vi har, tvärtemot vad som artikelförfattarna påstår, ett stort och manifesterat intresse av att skapa förutsättningar för legala alternativ. Vi bidrar därigenom aktivt till ett allt rikare och bättre kulturutbud på Internet.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega