Bravo Lotta Edholm (FP)!

Lotta Edholm (FP) skriver i Svenska Dagbladet, torsdagen den 14 januari, en utomordentlig debattartikel: ”Stockholmarna ska ha kontroll över informationen”

Lotta Edholm (FP) skriver i Svenska Dagbladet, torsdagen den 14 januari, en utomordentlig debattartikel: ”Stockholmarna ska ha kontroll över informationen”. Den skattefinansierade offentliga sektorn producerar en mängd intressant information. Några få av en mängd goda exempel är väderdata, kartinformation, offentlig statistik, trafikinformation och information om boende.

Av detta skulle det kunna gå att utveckla många intressanta innehållstjänster. I Norge är väderinformation fri, vilket gjort att yr.no blivit en enorm framgång med väder för hela världen – man kan här fråga sig varför inte SMHI var först ute – ledande IT-nation som Sverige ändå anses vara? I USA finns numera en sajt, data.gov, där amerikanska statens information successivt blir åtkomlig med standardiserade medel.

IT&Telekomföretagen har i sitt remissyttrande rörande införandet av ett harmoniserat Europeiskt regelverk för offentligt producerad information, det s.k. PSI-direktivet, pekat på hur Sverige släpar efter. Sverige är så gott som sist ut i EU med att införa direktiven och har därmed fått rejäla åthutningar av kommissionen.

Vi stöder helhjärtat Lotta Edholm, och hoppas innerligt att hennes allianskamrater i regeringen, landsting och kommuner läser och följer hennes förslag!