Vi välkomnar Moderaternas förslag för en dynamisk upphovsrätt

Moderaterna presenterar idag en ny partilinje för upphovsrätt. Tre konkreta förslag läggs för att anpassa den till dagens digitala samhälle. IT&Telekomföretagen har tidigare påtalat behovet av att samtidsanpassa upphovsrätten och välkomnar den signal Moderaterna sänder ut

Riksdagsledamot Henrik von Sydow (M) och Per Schlingmann, partisekreterare (M), skriver 091217 på DN debatt  att ”Moderaterna ska jobba för en dynamisk upphovsrätt”.

Senaste åren har tyvärr upphovsrätten fått en negativ klang i mångas, inte minst de yngres, öron. Den har inte ansetts spegla deras behov, snarast tvärtom. Ska upphovsrätten, som är helt central för svensk konkurrenskraft och innovation, respekteras även i framtiden måste den bättre anpassas till dagens förutsättningar och de krav som marknaden ställer. Sverige och EU behöver en positiv respekt för upphovsrätten som bygger på ömsesidighet och flexibilitet. De moderata förslagen är tre bra steg på vägen. Att ge den enskilde kreatören möjlighet att själv korta ned eller avskaffa upphovsrätten till ett visst verk, tillsammans med en modell för att hantera s.k. föräldralösa verk, tillgängliggör mer kultur på marknaden och skapa flexibilitet för upphovsmannen. Detta tillsammans med en reform av rättighetsklareringssystemet inom EU, bidrar till att skapa en både större och mer diversifierad marknad för svenska tjänsteinnovatörer att utveckla sina affärer på. Kulturskapare, likväl som konsumenter och distributörer vinner alla på detta.

Låt oss se dessa konstruktiva förslag som en vändpunkt i debatten om upphovsrätten – från sanktioner och skydd, till innovation och tillväxt.