Stoppa skadlig IT-reglering

IT&Telekomföretagen skriver i Dagens Industri, 091104, om nästa veckas EU-ministermöte i Visby och den rapport som ligger till grund för mötet

I nästa vecka samlas representanter från hela Europa i Visby för att, under ledning av infrastrukturminister Åsa Torstensson och EU-kommissionär Viviane Reding, dra upp riktlinjerna för EU:s nya IT-politik.

Temat är ”Creating impact för an eUnion 2015”. Till grund för diskussionerna ligger en rapport gjord på uppdrag av den svenska regeringen. Rapporten innehåller många bra och relevanta förslag. Men i ett par avgörande frågor är författarna rejält fel ute. Går förslagen igenom kan EU:s nya IT-politik istället bli ett allvarligt hinder för innovationer och entreprenörskap.

I rapporten föreslås att det vid offentliga upphandlingar ska krävas att produkterna bygger på öppen källkod. Det innebär att nya system som konstrueras ska vara allmänt och fritt tillgängliga. Författarnas uppfattning är att den ställning som företag, såsom Microsoft, Google och Intel, har i IT-världen är skadlig för Europa och måste brytas.

Dessutom förordas en kraftig utvidgning av de områden som ska regleras i förväg. På samma sätt som den svenska telekommarknaden i dag regleras av Post- och Telestyrelsen, PTS, ska också annan ”infrastruktur” – alltså även dominerande mjuk- och hårdvara – utsättas för s.k. ex ante reglering. Det innebär att i förväg reglerade villkor för priser m.m. ska gälla.

Europa är i ett stort behov av innovationer. Det är en förutsättning för att skapa nya företag, jobb och ekonomisk tillväxt. Men det går inte att bygga framgångsrika företag med juridik och byråkrati. Vem kommer vilja investera i nya produkter om reglerade marknadsandelar eller öppen källkod måste gälla i fortsättning? Går det över huvud taget att räkna hem de investeringar man gör? Hur sannolikt är det att det uppstår nya europeiska IT-företag om innovatörer och entreprenörer riskerar att regleras?

Öppna standarder och öppna gränssnitt, dvs fritt tillgängliga beskrivningar av hur program och system ska ”prata” med varandra, är självklart att kräva. Men ska Europa utveckla konkurrenskraftiga IT-företag måste innovatörer och entreprenörer kunna skydda sitt intellektuella kapital och kapitalisera på sina investeringar, utan risk för att konkurrenterna snyltar på resultaten.

Microsoft, Google och Intel är tre extremt framgångsrika företag som betytt mycket. Tack vare dessa företag skapas nya tjänster som bygger på deras innovationer och som ger sysselsättning och skapar vinster, vilka i sin tur kan användas för att bygga nya företag. Företagen expanderar, forskar och utvecklar, inte bara i USA utan över hela världen. Europa har mycket att av lära av dem. Åsa Torstensson måste göra klart på Visbymötet att förslagen om ökad reglering och obligatorisk öppen källkod inte främjar utvecklingen av en framgångsrik europeisk IT-industri.

Jag hoppas att Visby-mötet blir framgångrikt, både för EU:s framtida konkurrenskraft men också för den europeiska IT-industrin, där det finns plats för olika affärsmodeller. För i slutändan är det ju trots allt i relationen mellan leverantör och kund som det avgörs vilka affärsmodeller som blir konkurrenskraftiga och hållbara.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega

Artikeln publicerad i Dagens Industri, 091104